Vážení přátelé, setkáváme se po delší době, kdy jsem řešil resty a různé pracovní záležitosti. Z toho pracovního kolotoče mě dočasně vytáhl oblíbený všudypřítomný Covid, takže konečně mám čas napsat něco politického a zvednout tím tlak několika lidem.

Přibližně za dva měsíce budeme volit prezidenta a přiznám se, že mi ten fakt viditelně prohlubuje vrásky. Momentálně máme v nabídce 9 kousků, které splnily všechny podmínky pro kandidaturu.

V první řadě je zapotřebí ujasnit si, jaká je role prezidenta v naší politice.

Jednak může jmenovat členy vlády a přijímat jejich demise, může pověřit vítěze parlamentních voleb sestavením vládní koalice, může svolat i rozpustit poslaneckou sněmovnu, může vracet zákony k přepracování, může je i podepsat, je až na výjimky právně nedotknutelný a jmenuje členy nejmocnějších institucí, jako je Česká národní banka, Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší kontrolní úřad.

Reprezentuje Českou republiku v zahraničních jednáních.

A co je v současné situaci nejpodstatnější – funguje jako vrchní velitel ozbrojených sil. A na to bychom se měli zaměřit.

Pokud nechceme válku v České republice, pokud OPRAVDU nechceme válku mezi našimi domy, v našich ulicích, pokud nechceme vidět ničení své celoživotní práce a zabíjení svých bližních, je potřeba volit tak, aby se k nám válka nedostala.

Válka není nic vznešeného, nic krásného. Válka, to je bolest, špína, bída. Válka, to je neštěstí. Válka je konec druhých šancí, jsou to nemoci, strach, šílení a hlad. Válka je zima, mokro, nepohoda, zápach, řetěz neustálých ztrát. Válka je špinavé bezcharakterní zlo.

Máme jednu z posledních šancí ovlivnit k lepšímu naši společnou budoucnost. Máme možnost volby, zda pustíme válku do naší krásné země.

Je potřeba s ostatními jednat. Nenávistné projevy v politice nemají místo. Můžeme s něčí politikou nesouhlasit, můžeme ji odsoudit, ale musíme vše provést tak, aby si oponent mohl zachovat tvář a byl ochoten k ústupkům a kompromisům. Nikomu se nechce válčit. Ale ego bývá silnější.

Podrobně jsem pročítal programy a názory jednotlivých kandidátů. Nechci dělat závěry podle svých předsudků. V průběhu posledních dvou let už předsudky a tvrdohlavost napáchaly spoustu škod. Kandidáti ve svých projevech zmiňují různé plány a názory. Jeden chce více peněz pro jednu skupinu, druhý pro druhou, jeden chce usilovat o zlepšení IT vybavení, další bojuje za práva dlužníků, onen souhlasí se současnou vládou se stovkou drobných výhrad … To nejsou záležitosti prezidenta. To jsou pohádky pro voliče.

Sítem, které jsem nastavil podle mých priorit (každý by měl kopat za zájmy své a svých nejbližších), nakonec prošli dva kandidáti, ačkoli ani jeden z nich není ideální.

Jedním z nich je pan Bašta. Přestože byl před listopadem tehdejšímu režimu poněkud nepohodlný, v polistopadové době se pohybuje stále na levé straně politického spektra, byl velvyslancem jak v Rusku, tak na Ukrajině a zbraněmi rozhodně nerachotí. Umím si jej představit jako osobu, která je schopna podpořit mír v Evropě. Jeho politická strana mě sice příliš neoslovuje, ale samotný pan Bašta je pro mě akceptovatelný.

A druhý je dlouhodobě nejúspěšnější politik v naší zemi – pan Babiš. Ani jeho volič nejsem, ale vycházím z následujících úvah:

Je to velkopodnikatel. Takový člověk učiní vše, aby se v oblasti působení jeho firem nerabovalo a nestřílelo a aby lidé měli čím platit za jeho produkty. Jasně, ve funkci premiéra udělal řadu přehmatů. Je nutno si ale uvědomit, že se jednalo o zcela nové podmínky a v určitých obdobích jsme měli nejlepší výsledky na světě. A navíc, každý závažný krok jeho vlády do neznáma se snažili co nejvíce znehodnotit členové současné vládní koalice. Není jednoduché jít po provaze, když po vás házejí kamením.

Opakuji, optimálního kandidáta jsem nenašel, z ostatních mě zaujalo jen prohlášení pana Zimy, který si jako jediný dovolil zkritizovat nesmyslnost prodeje a nákupu námi vyrobené elektřiny. Proto budu vybírat z výše uvedených dvou pánů.

Nyní si ještě dovolím trochu provokativní závěr.

Aby měl jeden z uvedených dvou kandidátů šanci na úspěch, je zapotřebí několika podmínek:

  • Je životně nutné, aby šli všichni k volbám. Druhá šance už nebude. Kdo nyní nadává na vládu, že nemá z čeho žít, že je vše drahé, že nejsou léky atd atd a nepůjde volit, ten si nijak nepomůže a vše bude ještě horší. Každý hlas je důležitý. Levice je dlouhodobě rozdrobena a pravice toho nestydatě zneužívá. Lidé, sledujte dění okolo nás a jděte volit. Jděte volit, aby to nebylo už naposledy.
  • Strany levice a levého středu, je naprosto nezbytné se nyní dohodnout a táhnout za jeden provaz. Je tu celá řada stran a hnutí, které mají v zásadě stejné cíle, ale vzájemná nevraživost jim neumožní těchto cílů dosáhnout. Domluvte se a složte zbraně.
  • Pro úspěch levicového kandidáta je třeba domluvit se na favoritovi a toho vší silou prosazovat. Televize ani jiná podlézavá média v tom nepomohou. Ta plní svá zadání a o nechtěném neinformují.

Ještě máme nějaké dva měsíce na rozhodování. Pan Babiš dokázal oslovit mnohem více lidí, pan Bašta mnohem méně lidí odradil. Ještě jsou dva měsíce na kampaň. Budu volit z těchto dvou pánů toho, který bude mít v daný čas podle mého názoru větší šanci na úspěch a nepřipustí apokalypsu na území naší vlasti.

Váš Jiří Reichel