Moji milí přátelé,

oslovila mě skupinka mladých nadšenců, kteří se zabývají politikou z pohledu publicistického a informačního. Poslali mi dotazník a mně, lidumilovi, nezbylo nic jiného, než jim odpovídat, odpovídat a odpovídat.

Otázky:

 • Souhlasíte s tím, aby byla lidem v registrovaném partnerství přiznána možnost všech společných rodičovských práv?

Ano, už jsem se ve veřejném prostoru několikrát vyjádřil, že souhlasím, aby svazek stejnopohlavních párů, jenž má nyní název „registrované partnerství“, zahrnoval stejná práva ve stejném rozsahu jako manželství. Pro registrované partnerství nelze z češtinského hlediska použít název „manželství“, neboť je to složené slovo, které původně znamenalo muž – žena. Lze navrhnout jiný název.

 • Jste pro, aby Česká republika do roku 2030 přijala společnou evropskou měnu euro?

Vše prochází vývojem a současná mezinárodní situace je velice nestálá. Momentálně v blízkém horizontu nejsem pro zavedení eura jako hlavní měny v České republice. Nicméně si umím představit situaci, kdy bych společnou měnu, ať už se bude jmenovat euro nebo jinak, přivítal. Takže jasná odpověď – nyní ne, v budoucnosti není vyloučeno.

 • Měl by český stát, v souvislosti s rostoucími cenami energií, více finančně podporovat výrobu elektřiny z neobnovitelných zdrojů?

Výroba elektřiny z neobnovitelných zdrojů podporu nepotřebuje, tam jsou ceny záležitostí obchodu a burzy. Stát může a nyní je i nucen podporovat spotřebitele. Ovšem jiná věc je podpora obnovitelných zdrojů. Jednoznačně vítám podporu výstavby levných fotovoltaických elektráren u drobných spotřebitelů.

 • Jste pro, aby byla ČR nadále otevřena přijímání uprchlíků z Ukrajiny?

Dokud to bude zapotřebí, je lidské a morální uprchlíky přijímat. Tedy ano. Druhá strana mince je přísná kontrola přijímání uprchlíků, nakládání s financemi, udělování statusu uprchlíka a další návazné záležitosti. Nesmí být zneužita ani jedna koruna nezištné pomoci, kterou poskytuje český stát lidem postiženým konfliktem na Ukrajině.

 • Měla by Česká republika nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti Rusku také dodávkami zbraní a další vojenskou pomocí?

Ne, s dodávkami zbraní nesouhlasím. Jsem toho názoru, že čím více zbraní, tím více mrtvých. Považuji za tragédii oběti na obou stranách konfliktu. Je nezbytné zahájit jednání a najít oboustranně přijatelnou cestu k míru. Už jsme ztratili příliš mnoho času i životů. Všichni jsme lidé a vzniklé škody se týkají nás všech.

 • Souhlasíte s tím, aby byla v době vysoké inflace přímá podpora státu občanům větší, než byla doposud?

Je nezbytné podpořit ohrožené občany a současně zbrzdit inflaci. Stát může podporovat jen penězi, které vybere od svých lidí a nebo se zadlužit. Časově neomezená podpora znamená nevyhnutelný kolaps státu, který pak už nebude schopen podporovat nikoho. Takže se nabízí řada otázek (proč vznikla inflace, proč obchodovat s energiemi výhradně přes burzu, proč není více domácích zdrojů energie, atd). Státní podpora může dočasně vyřešit pouze nejpalčivější problémy, ale systémové řešení to není. Tím jsou mezinárodně výhodné smlouvy, podpora vlastního hospodářství, podpora zemědělství, zabránění úniku daní do zahraničí a podobně.

 • Souhlasíte s tím, že Česká televize plní správně svoji roli veřejnoprávního média?

Ne.

 • Jste pro, aby český stát reguloval ceny nájemného u bytů?

Plošně to nastavit nelze. Spíše se přikláním ke stavu, kde stát, případně obce, vlastní významný podíl bytů, kde je nájemné regulované a tyto byty slouží především nízkopříjmovým skupinám. Nájmy v bytech v soukromém vlastnictví jsou regulovány konkurencí a trhem. A také výší nájmů ve státních bytech. Ta musí odpovídat finančním možnostem občana s nižším příjmem.

 • Jste pro větší progresivitu ve zdanění příjmů fyzických osob?

Momentálně je daň z příjmu procentuálně stejná u všech příjmových skupin. Sice se určitá progrese nepřímo projevuje, ale sazba daně je stejná. Ano, jsem pro progresívní zdanění, které může do státní pokladny přinést značné sumy. V návaznosti by mohl být změněn zákon o rozpočtovém určení daní, takže by z daných podmínek profitovaly obce a regiony, neboť by se finance dostaly blíže k lidem.

 •  Jste pro zmírnění podmínek oddlužení, tedy zjednodušení a zrychlení procesu pro osoby v exekuci?

Především se domnívám, že není nezbytné mít na vše vlastní názor. Pokud budu osloven, abych se k danému tématu v určité době odpovědně vyjádřil, nastuduji vše dostupné, poradím se s odborníky a pak podle svého obecného postoje učiním závěry.

 • Měly by samosprávy investovat spíše do rozvoje propojení hromadné dopravy s Prahou, než do automobilové infrastruktury?

Automobilová infrastruktura je velmi potřebná. Ovšem vzhledem k tomu, že v našem kraji všechny cesty vedou do Prahy, chybí tam ta konečná fáze. Jsme s autem v Praze (případně jiném velkém městě) a nabízí se nerudovská otázka: „Kam s ním?“ Automobilů je stále více, dálnice a víceproudé komunikace mezi městy mohou vznikat celkem snadno ve srovnání s možnostmi urychlení dopravy ve městech. Těžko budeme bourat bloky domů, aby se vešlo více aut. Proto bych upřednostnil investice do zkvalitnění hromadné dopravy.

 • Měly by obce ve Středočeském kraji více zamezovat masivní výstavbě domů a bytů na svých katastrech?

Ne. Neustále se setkávám s lidmi, kteří hledají bydlení. Buď nemohou najít, nebo jsou příliš vysoké náklady. Výstavba nových domů a bytů je krok správným směrem. Více možností a větší konkurence znamenají přijatelnější podmínky pro nájemníky.

 • Mělo by Kutnohorsko cílit na zvýšení cestovního ruchu, včetně přilákání většího počtu zahraničních turistů?

Na Kutnohorsku je velmi čilý turistický ruch, nicméně je určitě užitečné přilákat další hosty. Jednak je v Kutné Hoře opravdu mnoho velmi zajímavých památek a zahraniční turisté nebudou zklamáni a současně větší příliv peněz umožní tyto památky a celý region udržovat v bezvadném stavu.

***

A to bylo všechno, co ze mě dostali. Ještě k tomu dodali malý medailonek a mohl jsem si jít po svých. Přeju vám všem dobrou noc.

Váš kandidát do Senátu PČR

Jiří Reichel

A závěrem moje volební priority:

1) česká rodina na prvním místě,

2) méně ideologie, více reálných řešení,

3) žádné národnostní či státní předsudky,

4) rovný přístup ke vzdělání i zdravotnictví,

5) spravedlivé zabezpečení potřebných,

6) úcta ke stáří a tradicím,

7) bezpečný stát.