Vážení přátelé, přeju příjemný úsvit

Neunikl jsem pozornosti tn.cz a byly mi položeny následující otázky, ke kterým jsem se vyjádřil takto:


Měl by stát posílat více peněz lidem zasaženým energetickou krizí v Česku?

Toto je zásadní otázka. Nabízí se odpověď, že rozhodně ano, že je nezbytné posílat více a více peněz, a pokud možno zastropovat ceny. Ano, pokud má stát neomezené množství prostředků, je to správná úvaha. Nicméně možnosti našeho státu jsou omezené. Celkem je v České republice přes 4 miliony domácností. Pokud bychom chtěli a mohli platit za elektřinu kolem 5 000 Kč měsíčně, znamená to zátěž pro státní kasu minimálně 200 miliard korun ročně. Skutečné hodnoty jsou ovšem mnohem výše. Maximální částka pro pomoc občanům, o které vláda hovořila, činí 60 miliard korun. Podrobné výpočty najdete na mé stránce www.jirireichel.cz.
Druhá věc je, že stát peníze nevytváří, ale přerozděluje. To, co jedněm rozdá, musí jiným vzít. A nebo se zadlužit. Zvýšit dluh o dalších čtvrt bilionu (ale spíše víc) ročně by mohlo být pro naši vlast likvidační.
Proto se domnívám, že řešením z dlouhodobého hlediska není více a větších almužen, nýbrž urychlená pomoc nejpotřebnějším a tlak na trvalé snížení cen na burze (změna tvorby ceny, otevření NS2, mezinárodní dohody). To vše musí proběhnout v řádu týdnů, jinak se řítíme do propasti.


Souhlasíte s manželstvím pro všechny?

Stručně: Výraz „manželství“ pochází ze staročeštiny. Původní slovo znělo mal-žen, což znamenalo muž-žena. Souhlasím, aby registrované partnerství obsahovalo zcela stejná práva ve stejném rozsahu jako manželství. Název „manželství“ mu však nepřísluší.


Měla by Česká republika posílat další výzbroj a výstroj na pomoc Ukrajině?

Na Ukrajině nyní umírají tisíce lidí z Ukrajiny, Ruska, v menším množství i jiných zemí. Všechna tato úmrtí jsou pro tyto oběti i pro jejich nejbližší nevýslovná tragédie. Jsem jednoznačně pro materiální pomoc ukrajinskému lidu ve formě potravin, léků, dalších základních potřeb, dočasně i přístřeší v České republice. Dodávky zbraní pouze zvyšují počty mrtvých na všech stranách a jsou proti mému přesvědčení. Je naprosto nezbytné pomocí diplomatických jednání, nikoli z pozice síly, ihned ukončit boje, dohodnout příměří a kompromisy přijatelné pro oba státy a poskytnout maximální pomoc pro obnovu celé zasažené oblasti.

Nedostatek školek a rostoucí ceny nemovitostí trápí Středočeský kraj. Jaký by byl podle Vás nejlepší způsob, jak s těmito problémy naložit?

Doufám, že návrh, který bych předložil, by se dlouhodobého horizontu ukázal jako nejlepší. Mám za to, že řadu těchto souvisejících problémů by dokázala vyřešit změna zákona o rozpočtovém určení daní v tom smyslu, že nižším celkům by se přidělovala větší část státního „krajíce“. Regiony a obce by následně mohly tyto finance využít pro vlastní rozvoj, což by řešilo právě otázku školek. Lidí s odpovídajícím vzděláním produkuje naše školství dostatek.
Růst cen nemovitostí v současnosti zpomaluje v reakci na energetickou krizi. Budou ještě výkyvy a řešení této záležitosti musí počkat na ustálení trhu a nastolení nových podmínek.

Jak hodnotíte zdravotní péči v obvodu a jak byste se vyjádřil k situaci v čáslavské nemocnici?

Byl bych nevděčný, kdybych si na úroveň péče v čáslavské nemocnici stěžoval. Přece jen jako kandidát do Senátu mám už svůj věk a ze zdravotníků se stávají moji dobří známí. Kromě toho jsem ve zdravotnictví, konkrétně v čáslavské nemocnici, pracoval jako programátor.

Na zdravotnictví v mém volebním obvodu je nutno pohlížet ze tří stran.
Pokud mám hodnotit zdravotníky a úroveň jejich práce, rád použiji superlativy. Vždy ochotní, odborní, profesionální a přitom velmi lidští.
Technické zabezpečení je zpravidla také velmi moderní, ovšem jak všichni víme, každý přístroj je už druhý den mírně zastaralý. Pořád je co vylepšovat.
Kde je zapotřebí přidat, je celková podpora provozu zařízení. Vše se zdražuje a vzhledem k faktu, že regionální zdravotnictví už dávno není financováno státem, je potřeba jej zejména po finanční stránce podpořit, kde se dá. Toto souvisí i s předchozí otázkou. Momentálně je v čáslavské nemocnici personální krize a nemocnice s velkými obtížemi obnovuje po stránce lidské jednotlivá oddělení, aby opět mohla poskytovat tu nejlepší péči. V této době v některých situacích hrozí zaměstnancům přepracování. Nutno dodat, že jako pacient jsem nic takového nepocítil a stávající personál této nemocnice má můj velký obdiv a dík.

***

Tolik k celému rozhovoru. Přeji vám všem krásný den

Váš kandidát do Senátu PČR

Jiří Reichel

A závěrem moje volební priority:

1) česká rodina na prvním místě,

2) méně ideologie, více reálných řešení,

3) žádné národnostní či státní předsudky,

4) rovný přístup ke vzdělání i zdravotnictví,

5) spravedlivé zabezpečení potřebných,

6) úcta ke stáří a tradicím,

7) bezpečný stát.

Shrnuto: „S ROZUMEM K BEZPEČÍ„.