Milí přátelé,

dnes bych se s vámi rád podělil o můj názor na další otázku, kterou mi média často kladou. Ta zní:

Co si myslíte o zdravotnictví ve Vašem volebním obvodu, jmenovitě o čáslavské nemocnici, a jakým způsobem byste chtěl současný stav zlepšit?

Byl bych nevděčný, kdybych si na úroveň péče v Čáslavské nemocnici stěžoval. Přece jen, jako kandidát do Senátu, mám už svůj věk a ze zdravotníků se stávají moji dobří známí. Kromě toho jsem ve zdravotnictví, konkrétně v čáslavské nemocnici, pracoval jako programátor. Sice je to už hezkých pár let, ale i tak o čáslavské nemocnici ještě pořád něco vím.

Na zdravotnictví v mém volebním obvodu je nutno pohlížet ze tří stran.

Pokud mám hodnotit zdravotníky a úroveň jejich práce, rád použiji superlativy. Vždy ochotní, odborní, profesionální a přitom velmi lidští. Konkrétně zde zmíním interní oddělení, kde se pacientům dostává všemožné péče a navíc s úsměvem, chirurgii, která měla vždy dobré jméno a bezvadný personál, porodnici, kde přišli na svět oba moji synové, dětské oddělení, gynekologie, ambulance při odděleních a další. Profesionalita na všech úrovních. Mohl bych jmenovat, ale nerad bych na někoho zapomněl.

V minulých letech proběhly v nemocnici rozsáhlé rekonstrukce a stavební úpravy. Technické zabezpečení je zpravidla také velmi moderní, ovšem jak všichni víme, každý přístroj je už druhý den mírně zastaralý. Pořád je co vylepšovat, nicméně za své přístrojové vybavení se nemocnice stydět nemusí.

Kde je zapotřebí přidat, je celková podpora provozu zařízení. Vše se zdražuje a vzhledem k faktu, že regionální zdravotnictví už dávno není financováno státem, je potřeba jej zejména po finanční stránce podpořit, kde se dá. Momentálně má čáslavská nemocnice personální potíže (nedostatek sester i lékařů) a jen s velkými obtížemi obnovuje jednotlivá oddělení, aby opět mohla poskytovat tu nejlepší péči. V této době v některých situacích hrozí zaměstnancům přepracování. Nutno dodat, že jako pacient jsem nic takového nepocítil a stávající personál této nemocnice má můj velký obdiv a dík.

A jak tedy nemocnici podpořit? Jednou z cest je změna zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby se větší část vybraných financí vracela zpět do regionů a menších územních celků. Tím by obce a města získaly širší možnosti k financování svých projektů. A tímto pozitivním pohledem se pro dnešek s vámi loučím.

Váš kandidát do Senátu PČR

Jiří Reichel

A závěrem moje volební priority:

1) česká rodina na prvním místě,

2) méně ideologie, více reálných řešení,

3) žádné národnostní či státní předsudky,

4) rovný přístup ke vzdělání i zdravotnictví,

5) spravedlivé zabezpečení potřebných,

6) úcta ke stáří a tradicím,

7) bezpečný stát.

Shrnuto: „S ROZUMEM K BEZPEČÍ„.