Před několika dny mi do mojí kandidátsko-senátorské schránky připlachtila následující výzva (zkopíroval jsem pro potěšení vašich očí):

Vážený pane/paní,

píšeme Vám jako kandidátovi do Senátu Parlamentu ČR za občanskou iniciativu Pulse of Europe. Naše organizace se mimo jiné snaží i o zpřehlednění informací o Evropské unii, evropských záležitostech a politice. Proto, abychom mohli občany přehledně informovat o postoji kandidátů do Senátu k těmto otázkám Vás uctivě žádáme, aby jste nám odpověděl/odpověděla na tyto otázky:

1. Jste pro přijetí eura v ČR? (prosíme pouze o jasnou odpověď ANO nebo NE, případně NEVÍM)

2. V kterém roce by měla ČR podle vás vstoupit do programu ERM? (uveďte prosím pouze rok)

3. Jste pro zrušení faktického práva veta členské země v hlasování v Evropské radě a to alespoň u otázek týkajících se zahraniční politiky a sankcí? (prosíme pouze o jasnou odpověď ANO nebo NE, případně NEVÍM)

4. Jste pro společnou evropskou armádu v rámci NATO?(prosíme pouze o jasnou odpověď ANO nebo NE, případně NEVÍM)

5. Jste pro nadnárodní kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu? (prosíme pouze o jasnou odpověď ANO nebo NE, případně NEVÍM)

6. Jste pro systém Spitzenkandátů, tady proto, aby se volební lídr vítězné evropské politické strany stal předsedou Evropské komise? (prosíme pouze o jasnou odpověď ANO nebo NE, případně NEVÍM)

7. Jste pro legislativní pravomoci Evropského parlamentu? (prosíme pouze o jasnou odpověď ANO nebo NE, případně NEVÍM)

Děkujeme za Vaše odpovědi. Prosíme o jejich zaslání do konce srpna 2022. O Vašich odpovědích budeme informovat veřejnost, stejně tak jako o Vašem případném odmítnutí na tyto otázky odpovědět. Jako odmítnutí odpovědi budeme považovat i takovou odpověď ve které nebude uvedeno jasné „ano“, „ne“ nebo „nevím“.

Děkujeme za pochopení, za spolupráci a těšíme se na Vaše odpovědi.

S pozdravem

Tomáš Peszynski

předseda Pulse of Europe

Po přečtení jsem se rozhodl pro vlastní postup. Volby ANO – NE – NEVÍM mi nevyhovují, neboť mě tlačí do pozice, která mi není pohodlná. Některé otázky nejsou tak jednoznačné, abych mohl odpovědět ANO nebo NE, což ale neznamená, že nevím. Tak jdeme odpovídat.

Ad 1: V tuto dobu rozhodně nejsem pro přijetí eura. Celá Evropa je ve zmatku a očekávání, jak dopadne ozbrojené střetnutí mezi Ruskem a Ukrajinou, ceny všeho letí vzhůru, hrozí kolapsy hospodářství, burza v Lipsku ničí spotřebitele elektřiny. Jsem toho názoru, že nyní je pro náš stát euro nevýhodné a že je zapotřebí v první řadě zkonsolidovat naše vlastní poměry.

Ad 2: Předpokládám, že tazatel má na mysli program ERM II. Ten je podmínkou pro zavedení eura jako měny v daném státě. Zpravidla po dobu dvou let kontroluje vlastnosti místní měny a její stabilitu. Většina členů EU již tento program absolvovala, u nás se uvažovalo o roce 2007. Postupně se tento termín odkládá na neurčito. Jako mezník pro rozhodnutí se uvádí rok 2038. Opravdu nejsem schopný předpovědět, jaké budou v roce 2038 podmínky. Vzhledem k bodu 1 bych počkal na stav financí a ekonomiky v dalších letech.

Ad 3. Zde odpovím jasně – nejsem pro zrušení práva veta. Je to pojistka proti mocným zájmovým spolkům.

Ad 4. NATO není výhradně evropská organizace, Evropa není pouze EU. Proto mi společná evropská armáda v rámci NATO připadá jako velmi umělá struktura. Za současného stavu se mi tento návrh jeví jako nelogický a nesystémový. Stát může být členem NATO a nebýt členem EU a naopak.

Ad 5. Návrh odmítám. Mimochodem, většinou našich politických sil je odmítán už celá léta. Nadnárodní kandidátka zvětšuje odtržení Evropského parlamentu od jednotlivých zemí.

Ad 6. Na tuto otázku nedovedu uspokojivě odpovědět. Tento systém se používá již několik let. Předpokládalo se, že bude spravedlivější, než předchozí a že přiláká k volbám více voličů. Nestalo se tak. Takže, abych udělal radost tazateli – NEVÍM.

Ad 7. EU není stát a proto je funkce jeho parlamentu poněkud odlišná. EP mimo jiné nemůže navrhovat unijní „zákony“. To přísluší pouze Evropské komisi, kterou jako celek volí parlament. V této době nesouhlasím s prováděním zásadních legislativních změn a proto odpovídám NE.

Tak. A máme všechny odpovědi pohromadě. A protože ještě asi tak deset minut bude srpen 2022, všechno hezky zabalíme a pošleme jako dárek na adresu Pulse of Europe. Dobrou noc.

Váš kandidát do Senátu PČR

Jiří Reichel

A závěrem moje volební priority:

1) česká rodina na prvním místě,

2) méně ideologie, více reálných řešení,

3) žádné národnostní či státní předsudky,

4) rovný přístup ke vzdělání i zdravotnictví,

5) spravedlivé zabezpečení potřebných,

6) úcta ke stáří a tradicím,

7) bezpečný stát.

Shrnuto: „S ROZUMEM K BEZPEČÍ„.