Vážení přátelé, jako druhou moji prioritu uvádím méně ideologie, více reálných řešení.

Ideologie je brzda politiky. Nezvednout ruku pro návrh, se kterým bytostně souhlasím, jen proto, že s ním přišel můj názorový oponent, považuju za hloupé a nezodpovědné. Pokud například někdo z momentálně vládnoucích stran bude navrhovat diplomatické snahy pro okamžité ukončení bojů na Ukrajině bez nutnosti vojenské porážky jedné z válčících stran, budu hlasovat pro návrh, až mě budou brnět ruce.

Přece není zapotřebí politického odpůrce za všech okolností porazit, ponížit, pošlapat, rozkopat mu bábovičky. Politici mají za úkol jiné povinnosti, než si hlasitě poměřovat … však víte, co.

Pokud budu pracovat v Senátu PČR, budu se snažit prosazovat volební program, mně blízké politické záměry, zájmy české rodiny v širším pojetí (nezapomínat na babičky a dědečky) a je pro mě zcela nepodstatné, s kým se v takovém případě shodnu.

Váš kandidát do Senátu PČR

Jiří Reichel

A závěrem moje volební priority:

1) česká rodina na prvním místě,

2) méně ideologie, více reálných řešení,

3) žádné národnostní či státní předsudky,

4) rovný přístup ke vzdělání i zdravotnictví,

5) spravedlivé zabezpečení potřebných,

6) úcta ke stáří a tradicím,

7) bezpečný stát.

Shrnuto: „S ROZUMEM K BEZPEČÍ„.