Občas se stává, že stručný přehled jednotlivých bodů je stručný až příliš a může dojít k nedorozumění. Čtenáři potom vytýkají programu určité nesrovnalosti, které tam ve skutečnosti nejsou. Proto jsem se rozhodl uvést své priority v komentované formě. Dnes je tu znovu jejich seznam a každý bod bude rozebrán v samostatném článku.

  1. Česká rodina na prvním místě
  2. Méně ideologie, více reálných řešení
  3. Žádné národnostní či státní předsudky
  4. Rovný přístup ke vzdělání i zdravotnictví
  5. Spravedlivé zabezpečení potřebných
  6. Úcta ke stáří a tradicím
  7. Bezpečný stát

Shrnuto: „S ROZUMEM K BEZPEČÍ„.

Váš kandidát do Senátu PČR

Jiří Reichel

Kategorie: Články